Hulmursisolering guide – Hvad, fordele og er det muligt for dig?

Hvad er prisen på hulmursisolering?

Hulmursisolering er typisk et ord du er stødt på i forbindelse med huskøb eller ved nybyggeri. Vi ved alle sammen inderst inde godt ca. hvad isolering betyder og er for en størrelse, men hvad i alverden er hulmursisolering?

Hvis vi starter lavpraktisk, består ydermuren af et hus af en formur og en bagmur. Disse to mure bliver parallelt opført og er forbundet med hinanden med murbindere. Typisk er der ca. fem centimeter som afstanden varierer med, hvilket er denne afstand mellem de to mure, der efterisoleres. Hulmursisolering er altså en efterisolering mellem en for- og en bagmur.

Ved opførte huse, er ovenstående metode til at skabe en ydermur (som en for- og en bagmur tilsammen udgør), typisk de huse der er opført fra år 1900 og fremad.

Fordele og fakta ved hulmursisolering

Kravene om isolering af nybyggeri er meget strengere end det engang har været. Dette kan ses på den enorme forskel der er i varmeforbrug for nyopførte huse og huse der er 20+ år gamle. Med andre ord, kan du altså finde et ældre hus, foretage en hulmursisolering og derved gøre den mere energibesparende.
Hurtige fakta:

 • Billigere end andre måder at skabe en forbedrende isolering.
 • Hulmursisolering er typisk tjent ind igen mellem 1 og 3 år.
 • Hulmursisolering giver et bedre indeklima og styrker dit helbred.
 • Hulmursisolering mindsker varmetab, og belaster derfor miljøet markant mindre.
 • Hulmursisolering på ældre huse giver en højere energimærkning, hvilket gør huset mere værd.

Alderen betyder noget

Du skal både se på murens størrelse og husets alder, såfremt du overvejer at få en hulmursisolering til din bolig. Som udgangspunkt, så behøver du faktisk ikke en hulmursisolering, hvis dit hus er opført efter år 1970. Dette skyldes at der fra år 1970, blev stillet lovkrav om hulmursisolering ved nybyggeri.

Men som med alt lovgivning, så er der typisk en blid overgang. Derfor er årene mellem år 1960 og 1970, lidt af en ukendt faktor. Dog kan det konstateres, at der ikke er noget mønster i om huse der er opført i dette årti, har en hulmursisolering eller ej.

Når det så er sagt, så kan du sagtens finde et hus der er opført i 1960’erne, som har hulmursisolering, men her skal du ikke lade dig narre. For i 1960’erne bestod hulmursisolering af skum eller leca. Disse materialer er noget der nedbrydes med tiden, hvilket vil sige at et hus for 1960’erne og med en hulmursisolering bestående af skum eller leca, kan i dag være kun delvist isoleret.

Skum og leca er dårlige isoleringsmaterialer, selvfølgelig fordi de nedbrydes helt automatisk, men i forhold til i dag, så er det alt andet end optimalt.

En lille oversigt:

 • Hus opført fra 1970 og frem, har med højeste sandsynlighed en hulmursisolering.
 • Hus opført mellem 1960 og 1970, kan være delvist hulmursisoleret.
 • Huse opført før år 1960 har typisk ikke en hulmursisolering.

Dette kan du bruge til din hulmursisolering

I princippet skal materialet til din hulmursisolering være i stand til at gøre blot to ting:

 1. Være god til at holde på varmen og derved ikke lede den videre.
 2. Have så lav en vægt og så lille en volumen som muligt.

Men det er slet ikke alle materialer der er i stand til det, men her får du en liste over gode isoleringsmaterialer til din hulmursisolering:

 • EPS
 • Rockwool/Stenuld
 • Flamingo
 • Papir
 • Træfiber
 • Perlite
 • Glasuld

Flamingo er noget der før i tiden har været at foretrække, da det er rimelig effektivt. Dog er dette noget der så småt bliver fravalgt, da det ikke er bedre end andre af ovenstående eksempler, og så er flamingo det der er mest skadeligt for miljøet.

t der kendetegner et godt isoleringsmateriale er, at de består af meget små stykker, eller for den sags skyld af korn. Jo mindre det er, jo lettere er det at lave en hulmursisolering.

Hvordan udføres en hulmursisolering og hvad er prisen?

Selve etableringen af hulmursisolering er rimelig overskuelig. For dig som ikke skal gøre det, er alt hvad du skal vide om etableringen i 3 dele:

 1. Der bores huller i mørtlen flere forskellige steder, hvorefter isoleringen bliver blæst ind.
 2. Efterisoleringen tager ca. 1 dag, alt efter hvor stort dit hus er.
 3. Ham der skal foretage isoleringen skal typisk kun have adgang til vand og strøm.

Overordnet, er det første trin faktisk at boligen skal undersøges. Her skal konstruktionen, hulrum, for- og bagmur tjekkes. Herefter skal den rigtige isoleringen vælges.

Prisen på en hulmursisolering er typisk mellem 225 kr. og 550 kr. pr. kvadratmeter. Dette afhænger meget af både virksomheden der skal gøre det, men også af materialet der vælges.

Tjek din hulmur

Du kan nemt og meget simpelt, selv tjekke efter, om hvorvidt din bolig er egnet eller ej, til en hulmursisolering.

Gør dette ved at stå ved en dør. Her skal du måle hvor langt der er fra formuren til og med bagmuren. Almindelige mursten er knap 11 centimeter brede (10,8 centimeter for at være helt nøjagtigt). Eftersom der både er en for- og en bagmur, kan du derfor regne ud, at hvis bredden er mere end 21,6 centimeter, så er der hulrum.

Du ved allerede nu at der typisk er 5 centimeter yderligere, så der er plads til at foretage en hulmursisolering. Derfor skal muren som minimum være 26,6 centimeter bred.

Alternativt …

En alternativ måde at finde ud af om hulmursisolering kan være noget for dig og din bolig, er for nogen mere bøvlet end den forrige metode.
Her kan du bore et hul i din boligs ydermur, og derefter måle afstanden ind til bagmuren. En bonus ved denne metode er dog, at du finder ud af om der er noget gammelt hulmursisolering.

I sidste ende kan du til enhver og fordelagtigt tid, vælge at få en fagperson ud, der kan foretage en vurdering af din bolig.