Husstandsvindmøller – Guide med hvad, hvorfor og pris

hvad koster husstandsvindmøller

Danmark er et land hvor det blæser meget, hvis vi opholder statistikker med andre lande. Dette er en af grundene til at hustandsvindmøller er blevet mere og mere populære, hvilket vi skal se nærmere på, hvad der skyldes dette.

Hvis du til gengæld befinder dig lettere i skjul inde i storbyer, eller lige uden for større byer, så er husstandsvindmøller nok ikke helt optimalt for dig. Men når det så er sagt, så kan husstandsvindmøller være en god investering for godt og vel 60% af befolkningen der har fast ejendom, som ikke er en lejlighed (sjovt nok), og som har mulighed for at få husstandsvindmøller.

Husstandsvindmøller – hvad er det?

Husstandsvindmøller er egentlig bare en vindmølle der er tilknyttet en husstand, hvis vi skal beskrive den i meget grove træk.

Hvis vi skal gå lidt mere fagligt til værks, så er husstandsvindmøller vindmøller der opføres mellem 20 og 25 meter fra den tilknyttede ejendom (bygningskonstruktion). Husstandsvindmøller laver elektricitet eller varmt vand, som skal lempe udgifterne til det huslige forbrug.

Selve installationen hos private, sker ved at vindmøllen bliver tilknyttet elnettet, hvor den overskydende el vil afregnes.
Husstandsvindmøller til private husstande, kan afgive en effekt mellem 0 (selvfølgelig) og maksimalt 25kW. Disse vindmøller skal have en højde på maksimalt 25 meter, fra jord til den øverste vingespids. Disse husstandsvindmøller kan have et vingefang på op til 200 kvadratmeter.

Se også: Hulmursisolering?

Hvilke fordele er der ved husstandsvindmøller?

Ulemperne har du nok tænkt på i forvejen, og lyder sikkert noget i stil af:

 • Det er sikkert for dyrt at få husstandsvindmøller opført.
 • Husstandsvindmøller er grimme at se på.
 • Der er for mange risici ved husstandsvindmøller.

Men derimod er der også en række fordele, som er værd at fokusere på:

 • Dit elforbrug vil blive mindsket.
 • Husstandsvindmøller giver dig mulighed for at udnytte det danske vejr.
 • Du mindsker CO2 udledning, og gør noget godt for de næste generationer.
 • Husstandsvindmøller holder typisk mellem 20 og 30 år.
 • Du er i stand til at sælge dit strøm, hvis din husstandsvindmølle har produceret mere end du kan bruge.

Lovgivning for opførsel af husstandsvindmøller

Vi må ikke bare opføre husstandsvindmøller. Der er en række krav der skal tages hensyn til, før det kan lade sig gøre. Hvis du eksempelvis bor i en byzone, så skal du søge om byggetilladelse, hvor hvis du bor i en landzone, skal du søge om landzone tilladelse.
Derudover, er der følgende krav til hvordan husstandsvindmøller må placeres:

 • Mindst 300 meter til den kirke der er tættest på og en større skov.
 • Husstandsvindmøller må maksimalt være opført 25 meter fra bygningen (som vi har været inde på)
 • Husstandsvindmøller Må maksimalt have et vingefang på op til 200 kvadratmeter.
 • Nabo må ikke være tættere end 200 meter fra vindmøllen.
 • Afstanden til søer og åer, må mindst være 150 meter.
 • Der må ikke være mindre end 100 meter til strande og seværdigheder i form af minder fra fortiden.
 • Vindmøllen skal være placeret i forbindelse med boligen (som vi også var inde på før).

Det kan se, og lyde voldsomt, med alle disse krav. Men det er langt de færreste der af os der kender nogen som bor, som ovenstående. Selvfølgelig, er det ikke et almindeligt villakvarter der vil gøre sig gældende i disse situationer.

Husstandsvindmøller og økonomi

Ja, husstandsvindmøller kan desværre ikke hjælpe dig med din selvangivelse, men den kan i høj grad bidrage til din økonomi, både som udgift i starten og indtægt i længden.

Indtjening

Såfremt du får tilladelse af kommunen til at opføre en husstandsvindmølle, så kan du tilknytte dig den samlede nettomåling, hvilket har kunnet lade sig gøre siden 2010. Dette betyder for dig, at din elmåler i hjemmet har mulighed for at tælle baglæns.

Vi har før nævnt elnettet. Elnettet er her hvor den overskydende el din husstandsvindmølle producere, havner. Det fungerer lidt som en konto i banken hvor du kan smide penge ind på, og få dem udbetalt hvis du vil have det. I stedet for penge er det elektricitet, og i stedet for en konto, er det et elnet.

Denne konto/dette elnet, står til rådighed hvis din husstandsvindmølle ikke producere nok elektricitet. Her vil det den ikke producere, blive fratrukket elnettet. Det overskydende vil blive afregnet og kan derved potentielt give dig ekstra penge på kontoen.

Prisen

Som med alt andet, kan prisen også variere for husstandsvindmøller. Men lad os tage udgangspunkt i den mindste vindmølle og den største. Her er prisspændet mellem 30.000 kr. og helt op til 800.000 kr.

For de penge, får du både opsætning og service på din husstandsvindmølle frem i tiden. Husstandsvindmøller vindmøller er som sagt blevet mere og mere populære, men markedet har stadig ikke peaket, og nået sit eksplosive niveau endnu. Dette skyldes formentligt, at der hvor husstandsvindmøller virkelig kan gøre en forskel, er på landejendomme, hvor det typisk er ældre mennesker der bor og ejer disse.

Igen, som med alt andet, kan du med fordel også indhente priser flere steder fra, såfremt husstandsvindmøller lyder mere og mere interessant for dig.

Hvordan er det med SKAT?

Det er ikke unaturligt hvis du stadig er skeptisk og vil frygte et skattefradrag, når der er noget som husstandsvindmøller der kan påvirke privatpersoners økonomi så gevaldigt.

Skattereglerne for husstandsvindmøller til private, er præcist de samme som ved solcelleanlæg. Her er du også momspligtig, hvis du sælger mere end for 50.000 kr. Det samme gælder nemlig for virksomheder, der også først er momspligtige når de har omsat for 50.000 kr. om året.

Er du stadig i tvivl?

Der er nogle områder du bør tænke på, såfremt du ønsker at få et bredere kendskab til husstandsvindmøller.

Du kan med fordel tænke over, om du for det første kan opfylde kravene.

Du kan tænke over om du har gode nok forhold til at udnytte vinden, der hvor du bor.

Du kan overveje hvordan en husstandsvindmølle vil påvirke udsynet for dig selv, men også for dine naboer.

Du kan tænke over om du tror på at investeringen kan være fordelagtig. Her er det også vigtigt at huske, at din ejendom bliver automatisk mere værd, med en husstandsvindmølle. Det betyder ikke at du giver 30.000 kr. for en husstandsvindmølle, og så er de mere eller mindre tabt som et engangsbeløb.

Gør dig nogle overvejelser, research nærmere, og du vil finde ud af at det er en god investering.