Hvordan tager man kørekort? Den korte gennemgang (Mini-guide)

Hvordan tager man kørekort?

Står du overfor at skulle tage kørekort? Det at have et kørekort gør, at du kan låne, leje eller eje en bil og få den store frihed som en bil giver.
Hvordan tager man kørekort? Det kræver en del teori og praksis, hvor første skridt er at finde en køreskole. Her er det ofte det bedste og nemmeste at finde en lokal kørelærer som Dyyt i Sindal hvor du kan tage kørekort som første gangs eller måske generhvervelse.

Der findes mange køreskoler hvor nogen lokker med billige tilbud. Her kan kvaliteten være svingende, hvor du med fordel kan finde en garanti ved at vælge en køreskole med medlemsskab af Dansk Køreskole Union.

Undervisning

Når du skal starte på køreskolen, får du udleveret en lektionsplan over teori og praksis modulerne som undervisningen består af(du får faktisk 2 letionsplaner hvor nr. 2 bruges til kontrol formål). Det er en god sikkerhed for at du selv kan tjekke om du får den nødvendige undervisning i rigtig rækkefølge.

Reglerne for hvordan undervisningen skal være, er mere eller mindre fastlagt ud fra statslige regler. Her er det tid og rækkefølgen af de forskellige moduler der udgør den to-delte undervisning.
Du starter altid ud med teori undervisning.

Teori

Teori undervisning er det første du starter ud med. Her skal du have 29 lektioner af 45 minutters varighed. Ofte vil køreskoler undervise 2-4 teorilektioner pr. undervisningsgang.

Når du har haft et par teori timer er det tid til at komme på manøvrebanen og få noget praktisk undervisning.

Manøvrebane

En manøvrebane er en lukket øveplads, hvor du skal have 4 lektioner for at du må komme ud og køre i trafikken.

På øvepladsen kommer du til at være alene i bilen. Det gælder om at lære hvordan du betjener bilen og ikke så meget at køre hurtigt.
Når du har været på manøvrebanen skal du tilbage og have et par teori lektioner. Herefter begynder timer på vejen hvor forløbet fremefter skifter mellem praktisk og teori.

Køre på vej

Du skal have 16 lektioner i manøvrer på vej. Her gælder det igangsætning, standsning, hastighed, placering, vende, bakke, vognbaneskift, sammenfletning, overhaling, motorvej m.m. som dækker almindelig trafik adfærd.

Køreteknisk anlæg

Når du har gennemført de 29 teori lektioner og haft de lovpligtige 16 kørelektioner, skal du have 4 lektioner i form af køreteknisk kursus på en glatbane.

Førstehjælpskursus

Det er lovpligtig i sammenhæng med at tage kørekort, at du tager førstehjælpskursus af 8 timers varighed. Her er undervisningen delt op i den ene halvdel om basal genoplivning og den anden halvdel om færdselsrelateret førstehjælp.

Teoriprøve

En teoriprøve skal bestilles, som først kan blive aktiveret når du har afleveret dokumentation på f.eks. at du har deltaget i førstehjælpskursus.

Teoriprøven der foregår ved politiet tillader op til 5 fejl for at bestå.
I Prøven får du 25 billeder af forskellige situationer, hvor du skal svare ja eller nej til de forskellige trafik situationer som vi kommer ud for hver eneste dag på asfalten.

Køreprøve

Hvis du består teoriprøven, bestiller kørelæreren tid til køreprøve ved en sagkyndig.

En køreprøve tager omkring 45 minutter, hvor 30 minutter er praktisk kørsel. Inden i sætter i gang vil den prøvesagkyndige spørge dig om tekniske ting omkring bilen, ligesom han/hun vil informerer dig om du er bestået eller ej efter kørslen.

Hvis du er bestået, vil den sagkyndige udskrive et midlertidig kørekort og fra det sekund er det lovligt for dig at køre bil ude i trafikken.