Guide: Regler for kørsel med alkohol i blodet

Guide: Regler for kørsel med alkohol i blodet

Bliver du stoppet i bil med alkohol i blodet, kan du blive straffet på mange forskellige måder. Straffen afhænger i høj grad af din promille og af, om det er første gang, du frakendes dit kørekort. Vil du blive helt skarp på reglerne, kan du læse mere om det lige her.

Du er ikke sikker på at gå fri, selvom din promille er på under 0,5

Som udgangspunkt må man gerne køre bil, selvom man har indtaget alkohol – i små mængder, naturligvis. Man må således have en promille på 0,5, før det anses som direkte ulovligt at køre bil. Det betyder imidlertid ikke, at du nødvendigvis kan undgå straf, hvis din promille er på eksempelvis 0,4. Hvis politiet vurderer, at du ikke kører forsvarligt, kan du nemlig alligevel blive dømt for spirituskørsel, og det er derfor klogest helt at undgå alkohol, hvis du ved, at du skal køre bil.
Desuden er der højere risiko for, at du får skylden, hvis du bliver involveret i et færdselsuheld og har været påvirket af alkohol. Er det ikke til endegyldigt at afgøre, hvem der er skyld i uheldet, vil man nemlig typisk antage, at det er dig, der har begået en fejl, fordi du har haft alkohol i blodet. Om du så har en promille på 0,2 eller 0,4 er sådan set underordnet.

Du skal gennemføre et ANT-kursus, før du kan få kørekortet igen

Har du mistet dit kørekort i forbindelse med spirituskørsel, er det et krav, at du gennemfører et såkaldt ANT-kursus. Det står for Alkohol-, Narko- og Trafikkursus. Her får du ikke hjælp til at behandle et eventuelt misbrug eller til decideret alkoholafvænning, hvis der er brug for dét, men du lærer til gengæld om, hvordan rusmidler påvirker dig både psykisk og fysisk, samt hvordan det kan påvirke din kørsel. Derudover vil du eksempelvis lære om beregning af promille, så du kan være sikker på ikke ved en fejl at komme til at køre med en for høj promille igen.

Din straf afhænger af din promille og af din historie med spirituskørsel

Bliver du stoppet med alkohol i blodet, vil din straf i høj grad afhænge af, hvor høj din promille er. Jo højere promille, des højere straf. Har du eksempelvis en promille på over 2,0, kan du risikere at få konfiskeret din bil, og desuden får du en betinget fængselsstraf på 20 dage. Derudover frakendes dit kørekort ubetinget i minimum 3 år, og derefter skal du enten køre med alkolås i 2 år eller vente yderligere 2 år, før du kan generhverve dit kørekort. Desuden er bødestraffen også højere, end hvis du har en promille på under 2,0.
Der er altså nogle helt konkrete regler for, hvordan du straffes baseret på din promille, men derudover afhænger dommen også af, om det er første gang, du bliver stoppet med alkohol i blodet, eller om det er sket flere gange. Sker det gentagende gange, vil straffen nemlig – naturligvis – blive hårdere og du kan for eksempel blive frakendt førerretten i en længere periode.