Hvad er ADR kursus? Hvis du skal køre med farlig gods (læs)

Hvad er ADR kursus til lastbil

Hvis du arbejder som chauffør, så kan det tænkes, at du skal transporterer farlig gods. Det kræver, at du tager et ADR bevis på ADR kursus.

Hvis du er lastbilchauffør eller måske i landbruget, så vil et ADR kursus øge dine chancer for mere arbejde, ved at udvide din kompetencer. Her kan du med fordel tage kurset på et Dekra center i det område hvor du bor. Her finder du det seriøse og professionelle kursus, hvor vægten ligger på læringen hos den enkelte.
Det kræver selvfølgelig først og fremmest, at du ved hvad ADR er, og hvorfor du skal bruge et bevis.

Hvad er ADR kursus?

ADR er forkortelse for det engelske ”The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.
Et ADR bevis giver dig mulighed for at køre med farlig gods som en del af den danske lovgivning, hvor grundkursus ikke tillader klasse 1 og klasse 7 gods i henhold til ADR-konventionen. Her kan det være mange forskellige ting som fyrværkeri, gasser, giftige stoffer, eksplosive stoffer til radioaktive stoffer.

Et ADR bevis giver dig mulighed for som lastbilchauffør, at køre med farligt gods både i Danmark og udlandet.

Mindstekravet for at deltage på ADR grundkursus er, at du minimum har traktor kørekort.

Hvordan foregår kurset?

Hos Dekra foregår ADR kurset over 3 dage. Her får du den grundlæggende viden indenfor emballering, pakning og transport. Den viden kræves der for at transporterer farlig gods i emballager som chauffør.

Pris?

Kurset koster omkring 350 kr. i alt, hvor der også kommer et gebyr på omkring 270 kr. til Beredskabsstyrelsen til udstedelse af bevis. Som ledig har du mulighed for at tage kurset gratis i henhold til visse krav. Som lønmodtager kan du søge om løntabsgodtgørelse.

Opgradering?

ADR grundkurset giver dig ikke tilladelse til at transporterer Klasse 1 (sprængfarlige stoffer) og Klasse 7 (radioaktive stoffer). Hvis du vil udvide dine egenskaber som chauffør, kan du tage suppleringskurserne til Klasse 1 og Klasse 7 efter gennemført grundkursus.

Farlig gods?

Kurset der giver dig mulighed for at transporterer farlig gods omfatter forskellige ting. Her dækker farlig gods over forskellige genstande, væsker, stoffer, gasser m.m.

Farlig gods er ikke alt, for der findes trods alt ting der ikke må transporteres. I forhold til transport af farlig gods på landevej gælder politities bekendtgørelse, der foreskriver ADR-konventionen. Transport på fly og skib dækker andre regler.

Klassificering af farlig gods

 • Klasse 1: Eksplosive stoffer
 • Klasse 2: Gasser
 • Klasse 3: Brandfarlige væsker
 • Klasse 4.1: Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserende eksplosivstoffer
 • Klasse 4.2: Selvantændende stoffer
 • Klasse 4.3: Stoffer der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffer
 • Klasse 5.2: Organiske peroxider
 • sse 6.1: Giftige stoffer
 • Klasse 6.2: Smittefarlige stoffer
 • Klasse 7: Radioaktive stoffer
 • Klasse 8: Ætsende stoffer
 • Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande

UN-numre

I hver klasse finder du forskellige UN-numre(der findes 3-4000 UN-numre på stoffer og blandinger) som hver viser hvilket emballagegruppe og faresedler, der skal anvendes ved transport.

Emballagegrupper

De farlige stoffer bliver inddelt i disse emballagegrupper. Her er opdeling afhængig af, hvor farligt stoffet er. Grupperne ser sådan ud:

 • Emballagegruppe 1: Meget farligt – X-godkendt emballage
 • Emballagegruppe 2: Middel farligt – Y-godkendt emballage
 • Emballagegruppe 3: Mindre farligt – Z-godkendt emballage